***FÅ FRI FRAGT MED KODEN "HOME20"*** Gælder ordrer over 500 kr. dog ikke stort gods
 

Teamet, historie, vision og værdier

Indholdsfortegnelse

 

Medarbejdere

Team Presenco Sport

Teamet bag Presenco Sport består af 4 faste medarbejdere og som oftest 2-3 praktikanter. Derudover trækker vi på en lang række eksterne samarbejdspartnere og rådgivere. 

 

team-cover


Pernille Andreasen

Ansvarlig for salg, indkøb og markedsføring
12 års erfaring
Har dyrket & trænet gymnastik
Dyrker fitness

Shaker Mehrali

Customer Agent
2 års erfaring
Har dyrket taekwondo, fitness og fodbold
Dyrker volleyball

Mikkel Poulsen

Indehaver og ansvarlig for teamet.
16 års erfaring som selvstændig.
Stor passion for løb, mountainbike
og ketsjersport. Dyrker fitness.

René Fisker

Lagermedarbejder.
Ansvarlig for varemodtagelse og -forsendelse.
Har dyrket fodbold og trailløb.
Dyrker boksning

 

 

Historie

2015

PRESENCO SPORT A/S har siden 1977 været dedikeret til salg og vejledning i indkøbet af rekvisitter til idræt, sport, bevægelse og leg til foreninger, sportshaller, institutioner, klubber og virksomheder. Vi er en stribe erfarne medarbejdere, som arbejder meget tæt sammen med en lang række eksterne leverandører, herunder producenter, grossister samt service- og IT-virksomheder. 

Det er visionen med PRESENCO SPORT A/S at fremme aktivitetsniveauet indenfor sport og idræt samt fysisk bevægelse, sjov og leg til glæde for den enkelte og til gavn for sundheden og den almene trivsel i samfundet.

Vi står på hænder for at sikre, at vores kunder får de bedst tænkelige produkter indenfor en rimelig tidshorisont og til en rimelig pris.
Vores webshop www.presencosport.dk giver det store overblik. Her finder du et kæmpe sortiment af sportsrekvisitter af meget høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

2012

1. oktober 2012 blev PRESENCO SPORT A/S stiftet og udskilt som selvstændigt selskab fra Aktieselskabet Presenco. PRESENCO SPORT A/S er lagerførende på godt 80% af sortimentet via eget varelager i Kolding og eksterne varelagre primært i Tyskland. Resten af sortimentet er specialvarer, som fremstilles til ordre eller individuelle behov. Samarbejdet med store eksterne leverandører betyder, at PRESENCO SPORT A/S kan tilbyde et enormt stort sortiment af idrætsrekvisitter til sport, genoptræning og leg. Det både dybe og brede sortiment omfatter fortsat standard rekvisitter til skoleidræt, men også rekvisitter af meget høj kvalitet til konkurrenceidræt godkendt efter internationale standarder. 

2005

Efter et generationsskifte i PRESENCO og kommunalreformen i 2005 blev det besluttet at udvide sortimentet. For at kunne håndtere et stort sortiment på få ressourcer blev det besluttet at indgå et tæt samarbejde med en stor tysk grossist og producent. Det endte med en sortimentsudvidelse fra godt 400 til mere end 9000 varenumre. Således steg antallet af trykte katalogsider fra 55 til 528.

1988

I 1988 introduceredes et komplet svømmekatalog med rekvisitter til vedligeholdelse og brugen af svømmehallen. Målgrupperne for dette katalog er svømmehaller, svømmeklubber, fysioterapeuter, campingpladser, hoteller og vandrehjem.

1984

Sidenhen blev sortimentet i 1984 udvidet med et selvstændigt tenniskatalog med rekvisitter til etablering, vedligeholdelse og anvendelsen af tennisbaneanlæg. Målgrupperne for dette katalog var og er fortsat tennisklubber, anlægsgartnere, entreprenører, hoteller og campingpladser.

 1977 

Jens Poulsen etablerede i 1977 PRESENCO SPORT som et selvstændigt forretningsområde i PRESENCO, der stadig konfektionerer presenninger til fritid, industri, landbrug og transport.

Fremstillingen af beklædte skum emner til idrætten gav i slutningen af 70erne ideen til at udvide sortimentet med særligt udvalgte rekvisitter primært til skoleidræt. Disse skulle komplementere markedsføringen og salget af rekvisitter fra PRESENCOs egen produktion.

Produkterne relateret til skoleidrætten blev markedsført i eget sportskatalog og udgivet i et 60 siders katalog frem til 2005.


Vision

Det er visionen med PRESENCO SPORT A/S at fremme aktivitetsniveauet indenfor sport og idræt samt fysisk bevægelse, sjov og leg til glæde for den enkelte og til gavn for sundheden og den almene trivsel i samfundet.


Kerneværdier

Medarbejdere

- Vi gør de rigtige ting rigtigt og vil lære nyt
- Vi er loyale, hjælpsomme og engagerede
- Vi har en humørfyldt, ligeværdig og saglig omgangstone
- Vi nærer omsorg for hinanden
- Vi har fokus på teamet frem for os selv

Kunder 

- Vi vil give alle kunder en god oplevelse af PRESENCO SPORT A/S som leverandør
- Forespørgsler besvares senest dagen efter
- Vi søger svar på alle tekniske spørgsmål for at styrke vores faglige kompetence
- Vi udviser venlighed, høflighed og saglighed i enhver kundekontakt uanset henvendelsens art

Interne processer

- Vi udarbejder fælles og individuelle handlingsplaner i overensstemmelse med den overordnede strategi
- Vi tager hensyn til hele værdikæden i vores beslutninger
- Vi tænker positivt og effektivt
- Vi vil løbende udvikle og forbedre vores rutiner

Økonomi

- Vi vil være gældfrie og have overskud
- Vi vil have kontinuerlig vækst
- Vi skal skabe størst mulig værdi for færrest mulige ressourcer og samtidig levere en høj kvalitet


Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Overordnet vil PRESENCO SPORT A/S på bedst mulig måde bevare og beskytte det eksterne miljø og arbejdsmiljøet for vores medarbejdere.

I forhold til det eksterne miljø vil PRESENCO SPORT A/S:

- overholde gældende miljølovgivning.
- efterleve miljøpolitiske krav
- minimere el-, varme- og vandforbruget
- minimere mængden af affald og sikre at vores affald bortskaffes på ansvarlig vis.

Vi støtter miljøvenlig pakning :

I forhold til arbejdsmiljøet vil PRESENCO SPORT A/S:

- overholde gældende arbejdsmiljølovgivning
- sikre et godt arbejdsmiljø på alle virksomhedens arbejdspladser
- løbende evaluere arbejdsmiljøet med henblik på forbedringer
- afsætte de nødvendige ressourcer til sikring af arbejdsmiljøet.


Kvalitetspolitik

Kvaliteten af PRESENCO SPORT A/S´ produkter skal svare til relevante myndigheders sikkerheds- og miljøbestemmelser og som minimum opfylde de givne arbejdsmiljøkrav samt gældende lovgivning, praksis og administrative forskrifter på området.

For at sikre:

- det korrekte slutprodukt, skal ordrens ordlyd forstås til fulde.
- god omtale og for at bevare kunden fremover, skal vi altid være opmærksomme på at sikre en høj kvalitet i slutproduktet.
- høj kvalitet i indkøbet af råvarer, hjælpematerialer, færdigvarer og montage fra underleverandører, vejes kvalitet højere end pris, når produktets beskaffenhed og anvendelse tilsiger det.
- punktlig levering, skal der sikres tilstrækkelig opmærksomhed på den enkelte ordre og produktionssituationen som helhed.
- høj kvalitet i arbejdets udførelse, slutproduktet samt perifere serviceydelser, skal enhver medarbejder opfatte virksomheden som sin egen.