Kategorier
Genveje

Din indkøbskurv

SubtotalDKK 0,00
TotalDKK 0,00
Heraf udgør momsDKK 0,00

Teamet, historie, vision og værdierMedarbejdere

Team Presenco Sport

Teamet bag Presenco Sport A/S består af 4 faste medarbejdere og typisk 1-2 praktikanter/studiemedhjælpere. Derudover trækker vi på en lang række eksterne samarbejdspartnere og rådgivere.


Mikkel Poulsen

Teamleader & Owner
Stor passion for løb, mountainbike
og ketsjersport. Dyrker fitness.

Ole Sørensen

Warehouse Manager
Ansvarlig for varemodtagelse og -forsendelse.
Har dyrket badminton.
Dyrker cykling.

Mads Ebbesen

Sales & E-commerce Manager
Ansvarlig for salg og E-commerce
Har dyrket taekwondo og fodbold
Dyrker fitness


Nicoline Larsen

E-commerce Assistant
Medansvarlig for sociale medier
Har dyrket tennis
Dyrker fitness

Niklas Mathiesen

Sales Assistant
Medansvarlig for ordrehåndtering & Content.
Har dyrket badminton og været skilærer.
Dyrker fodbold.

Jonas Jørgensen

Sales & E-commerce Intern
Medansvarlig for salg og E-commerce
Har dyrket fodbold og fitness
Dyrker løb


Historie

Presenco Sport A/S har siden 1977 været dedikeret til salg og vejledning i indkøbet af rekvisitter til idræt, sport, bevægelse og leg til foreninger, sportshaller, institutioner, klubber og virksomheder. Vi er en stribe erfarne medarbejdere, som arbejder meget tæt sammen med en lang række eksterne leverandører, herunder producenter, grossister samt service- og IT-virksomheder.

Det er visionen med Presenco Sport A/S at fremme aktivitetsniveauet indenfor sport og idræt samt fysisk bevægelse, sjov og leg til glæde for den enkelte og til gavn for sundheden og den almene trivsel i samfundet.

Vi står på hænder for at sikre, at vores kunder får de bedst tænkelige produkter indenfor en rimelig tidshorisont og til en rimelig pris. Vores webshop www.presencosport.dk giver det store overblik. Her finder du et kæmpe sortiment af sportsrekvisitter af meget høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

2021

Presenco Sport går live med en ny webshop i nye farver og nyt design.

Hovedformålet var at få fuld integration mellem webshoppen og vores relativt nye ERP-system, således en hurtigere ordrehåndtering og produktoprettelse blev mulig.

Udover at vise egne lagerbeholdninger i Kolding og beholdninger på centrallageret i Tyskland, blev det muligt at vise prisaftaler, favoritter, historiske bilag og en platform vi kan udvikle webshoppen på fremadrettet.

2019

Presenco Sport opgraderer sit ERP-system fra Navision 3.65 fra 2003 til Microsoft Dynamics NAV.

Med det nye ERP-system bliver hverdagen papirløs, da alle dokumenter håndteres digitalt. Derudover bliver ordre flowet systematiseret, hvilket i høj grad hjælper til at advisere kunderne om ordreprocessen.

2017

Sortimentet udvides i perioden 2017-20 med +5000 produkter fra 2 store tyske leverandører.

Disse samarbejder betød blandt andet, at kategorien ”Læring og Krea” kunne introduceres til vores sortiment, og at der kunne laves en kraftig udvidelse af sortimentet inden for blandt andet ”Fitness og Fysio”.

Sortimenterne blev først lanceret på egne webshops, men siden flyttet til hoveddomænet www.presencosport.dk www.presencosport.dk.

I samme tidsperiode blev der startet en struktureret og systematisk indsats op med proaktivt salg. Den direkte kundekontakt havde ikke tidligere været anvendt i firmaets historie.

2016

Presenco Sport lancerer sin webshop på svensk og norsk.

Tilstedeværelsen på nærmarkederne er fastholdt og udviklet igennem årene, og særligt det svenske marked har taget godt imod det store udbud af produkter fra Presenco Sport.

2015

I Maj 2015 kunne vi hos Presenco Sport introducere en ny og mere brugervenlig webshop, som denne gang var vores egen.

Webshoppen var bygget på open source-platformen Magento. Webshoppen gav os en masse nye tekniske features og kontrol over egen webshop, som tidligere var ejet af vores forhandler.2012

1. oktober 2012 blev Presenco Sport A/S stiftet og udskilt som selvstændigt selskab fra Aktieselskabet Presenco. Presenco Sport A/S er lagerførende på godt 80% af sortimentet via eget varelager i Kolding og eksterne varelagre primært i Tyskland. Resten af sortimentet er specialvarer, som fremstilles til ordre eller individuelle behov. Samarbejdet med store eksterne leverandører betyder, at Presenco Sport A/S kan tilbyde et enormt stort sortiment af idrætsrekvisitter til sport, genoptræning og leg. Det både dybe og brede sortiment omfatter fortsat standard rekvisitter til skoleidræt, men også rekvisitter af meget høj kvalitet til konkurrenceidræt godkendt efter internationale standarder.

2005

Efter et generationsskifte i PRESENCO og kommunalreformen i 2005 blev det besluttet at udvide sortimentet. For at kunne håndtere et stort sortiment på få ressourcer blev det besluttet at indgå et tæt samarbejde med en stor tysk grossist og producent. Det endte med en sortimentsudvidelse fra godt 400 til mere end 9000 varenumre. Således steg antallet af trykte katalogsider fra 55 til 528.

1988

I 1988 introduceredes et komplet svømmekatalog med rekvisitter til vedligeholdelse og brugen af svømmehallen. Målgrupperne for dette katalog er svømmehaller, svømmeklubber, fysioterapeuter, campingpladser, hoteller og vandrehjem.

1984

Sidenhen blev sortimentet i 1984 udvidet med et selvstændigt tenniskatalog med rekvisitter til etablering, vedligeholdelse og anvendelsen af tennisbaneanlæg. Målgrupperne for dette katalog var og er fortsat tennisklubber, anlægsgartnere, entreprenører, hoteller og campingpladser.

1977

Jens Poulsen etablerede i 1977 Presenco Sport som et selvstændigt forretningsområde i PRESENCO, der stadig konfektionerer presenninger til fritid, industri, landbrug og transport.

Fremstillingen af beklædte skum emner til idrætten gav i slutningen af 70erne ideen til at udvide sortimentet med særligt udvalgte rekvisitter primært til skoleidræt. Disse skulle komplementere markedsføringen og salget af rekvisitter fra PRESENCOs egen produktion.

Produkterne relateret til skoleidrætten blev markedsført i eget sportskatalog og udgivet i et 60 siders katalog frem til 2005.


Vision

Det er visionen med Presenco Sport A/S at fremme aktivitetsniveauet indenfor sport og idræt samt fysisk bevægelse, sjov, leg og læring til glæde for den enkelte og til gavn for sundheden og den almene trivsel i samfundet.


Kerneværdier

Medarbejdere

- Vi gør de rigtige ting rigtigt og vil lære nyt
- Vi er loyale, hjælpsomme og engagerede
- Vi har en humørfyldt, ligeværdig og saglig omgangstone
- Vi nærer omsorg for hinanden
- Vi har fokus på teamet frem for os selv

Kunder

- Vi vil give alle kunder en god oplevelse af Presenco Sport A/S som leverandør
- Forespørgsler besvares senest dagen efter
- Vi søger svar på alle tekniske spørgsmål for at styrke vores faglige kompetence
- Vi udviser venlighed, høflighed og saglighed i enhver kundekontakt uanset henvendelsens art

Interne processer

- Vi udarbejder fælles og individuelle handlingsplaner i overensstemmelse med den overordnede strategi
- Vi tager hensyn til hele værdikæden i vores beslutninger
- Vi tænker positivt og effektivt
- Vi vil løbende udvikle og forbedre vores rutiner

Økonomi

- Vi vil være gældfrie og have overskud
- Vi vil have kontinuerlig vækst
- Vi skal skabe størst mulig værdi for færrest mulige ressourcer og samtidig levere en høj kvalitet


Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Overordnet vil Presenco Sport A/S på bedst mulig måde bevare og beskytte det eksterne miljø og arbejdsmiljøet for vores medarbejdere.

I forhold til det eksterne miljøet vil PRESENCO SPORT A/S:

- overholde gældende miljølovgivning.
- efterleve miljøpolitiske krav
- minimere el-, varme- og vandforbruget
- minimere mængden af affald og sikre at vores affald bortskaffes på ansvarlig vis.

I forhold til arbejdsmiljøet vil PRESENCO SPORT A/S:

Gode arbejdsforhold: Vi vil sikre fair og sikre arbejdsforhold for vores medarbejdere samt overholde internationale standarder for arbejdstagerrettigheder, herunder retten til sikkerhed, ordentlig aflønning, lige muligheder og ingen diskrimination.

Sikkerhed først: Vi prioriterer sikkerheden og sundheden for vores medarbejdere over alt andet. Vi stræber efter at identificere og minimere risici og farer på vores arbejdsplads igennem regelmæssige risikovurderinger og uddannelse.

Forebyggelse af skader og sygdomme: Vi er dedikerede til at forebygge arbejdsulykker, arbejdsrelaterede sygdomme og langvarige skader. Vi arbejder proaktivt med at identificere potentielle risici og implementere relevante foranstaltninger for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Uddannelse og træning: Vi sikrer, at vores medarbejdere er ordentligt uddannet og trænet i arbejdsmiljømæssige procedurer, sikkerhedsprocedurer og nødvendige arbejdsmetoder. Vi fremmer en kultur, hvor alle medarbejdere tager ansvar for deres egen og hinandens sikkerhed og deltager aktivt i uddannelsesaktiviteter.

Kommunikation og samarbejde: Vi fremmer åben kommunikation og samarbejde på tværs af alle niveauer af vores organisation. Vi opfordrer vores medarbejdere til at deltage aktivt i at identificere og løse arbejdsmiljørelaterede problemer samt indberette potentielle farer og forbedringsforslag.

- overholde gældende arbejdsmiljølovgivning
- sikre et godt arbejdsmiljø på alle virksomhedens arbejdspladser
- løbende evaluere arbejdsmiljøet med henblik på forbedringer
- afsætte de nødvendige ressourcer til sikring af arbejdsmiljøet.


Kvalitetspolitik

Kvaliteten af Presenco Sport A/S´ produkter skal svare til relevante myndigheders sikkerheds- og miljøbestemmelser og som minimum opfylde de givne arbejdsmiljøkrav samt gældende lovgivning, praksis og administrative forskrifter på området.

For at sikre:

- det korrekte slutprodukt, skal ordrens ordlyd forstås til fulde.
- god omtale og for at bevare kunden fremover, skal vi altid være opmærksomme på at sikre en høj kvalitet i slutproduktet.
- høj kvalitet i indkøbet af råvarer, hjælpematerialer, færdigvarer og montage fra underleverandører, vejes kvalitet højere end pris, når produktets beskaffenhed og anvendelse tilsiger det.
- punktlig levering, skal der sikres tilstrækkelig opmærksomhed på den enkelte ordre og produktionssituationen som helhed.
- høj kvalitet i arbejdets udførelse, slutproduktet samt perifere serviceydelser, skal enhver medarbejder opfatte virksomheden som sin egen.